آشپز و خانه دار

پرستار مرد تهران
پاره وقت, شبانه روزی
آشپزی, کارهای ساده منزل, کار با ماشین لباسشویی و اتو زدن
تصویر Ramin Farahani
پرستار مرد تهران
پاره وقت, شبانه روزی
آشپزی
تصویر محمد شاه مرادی
پرستار زن تهران
پاره وقت
آشپزی
تصویر میترا صداقت
پرستار زن ساری
شبانه روزی
آشپزی, کارهای ساده منزل, کار با ماشین لباسشویی و اتو زدن
تصویر آیناز واقعی محبت دوست
پرستار زن کرج
شبانه روزی
آشپزی, کارهای ساده منزل, کار با ماشین لباسشویی و اتو زدن
تصویر معصومه اسکندری
پرستار زن مشهد
پاره وقت
تمیز کردن منزل
تصویر نسرین زاهدی
پرستار زن اراک
پاره وقت
کارهای ساده منزل, تمیز کردن منزل
تصویر ام البنین اسکندری
پرستار زن تهران
پاره وقت
آشپزی, کارهای ساده منزل
تصویر نرگس زحمتکش
پرستار زن اصفهان
پاره وقت
آشپزی, کارهای ساده منزل, کار با ماشین لباسشویی و اتو زدن
تصویر شهناز بروایه
پرستار زن تهران
پاره وقت
آشپزی, کارهای ساده منزل, کار با ماشین لباسشویی و اتو زدن
تصویر معصومه شایسته
پرستار زن تهران
پاره وقت
آشپزی, کارهای ساده منزل, کار با ماشین لباسشویی و اتو زدن
تصویر کبری رنجبر محمدی
پرستار زن تهران
پاره وقت
آشپزی, کارهای ساده منزل, کار با ماشین لباسشویی و اتو زدن
تصویر زهره حاج هاشم